توجه :
1 : سرعت تمامی سرویس ها بدون درنظر گرفتن شبانه یا روزانه بین ۴ تا ۴۰ Mbps می باشد.
2 : حداقل ترافیک روزانه قابل ارائه، 20 برابر ماه انتخابی می باشد.
3 : حداکثر ترافیک شبانه قابل ارائه، 2 برابر ترافیک بین الملل انتخاب شده می باشد.
راهنمایی: با استفاده از نمودارهای مدت زمان و ترافیک های بین الملل و شبانه، میتوانید سرویس خود را تغییر دهید! توضیحات سرویس
عنوان
تعداد
مبلغ (ریال)
 
 
 • جمع فاکتور
 • کسر 100 ریال
 • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
 
 • مبلغ قابل پرداخت

 
 
 
 

بسته های ویژه اقتصادی

بسته LTE 1M10D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 10 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 1 ماهه
 • TD-LTE
 • 390,000 ريال
بسته LTE 1M25D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 25 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 1 ماهه
 • TD-LTE
 • 590,000 ريال
بسته LTE 1M50D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 50 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 1 ماهه
 • TD-LTE
 • 790,000 ريال
بسته LTE 3M80D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 80 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 3 ماهه
 • TD-LTE
 • 1,490,000 ريال
بسته LTE 3M150D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 150 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 3 ماهه
 • TD-LTE
 • 2,490,000 ريال
بسته LTE 12M200D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 200 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 12 ماهه
 • TD-LTE
 • 4,500,000 ريال
بسته LTE 6M330D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 330 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 6 ماهه
 • TD-LTE
 • 3,900,000 ريال
بسته LTE 12M650D
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 650 گیگ بین الملل
 • بدون رایگان شبانه
 • 12 ماهه
 • TD-LTE
 • 8,450,000 ريال
راهنمایی: !با استفاده از نمودارهای مدت زمان و ترافیک های داخلی و خارجی، میتوانید سرویس خود را تغییر دهید توضیحات سرویس
سرویس ویژه سرویس منصفانه با آستانه مصرف پایه
عنوان
تعداد
مبلغ (ریال)
 
 
 • جمع فاکتور
 • کسر 100 ریال
 • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
 
 • مبلغ قابل پرداخت
 
 
 
 
راهنمایی: !با استفاده از نمودارهای مدت زمان و ترافیک، میتوانید سرویس خود را تغییر دهید
با انتخاب ترافیک بیشتر در زمان کمتر تخفیف بیشتری تعلق خواهد گرفت!
 
 
 

درصد تخفیف

حداکثر سرعت بسته به کشش خط
0 قیمت سرویس
0 راه اندازی اولیه
0 تخفیف جشنواره

پیش فاکتور

عنوان
تعداد
مبلغ (ریال)
 
 
 • جمع فاکتور
 • کسر 100 ریال
 • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
 
 • مبلغ قابل پرداخت

راهنمایی: با استفاده از نمودارهای مدت زمان و ترافیک، میتوانید سرویس خود را تغییر دهید!
عنوان
تعداد
مبلغ (ریال)
 
 
 • جمع فاکتور
 • کسر 100 ریال
 • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
 
 • مبلغ قابل پرداخت

 
 
سرویس یکساله 200 گیگ
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 200 گیگ
 •  
 • 365روز
 • وای فای-مارشال
 • 4,100,000 ريال
سرویس یکساله 200 گیگ مارشال
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 200 گیگ
 •  
 • 365روز
 • وای فای-مارشال
 • 4,500,000 ريال
منصفانه 4 مگ 90 گیگ 3 ماهه
 • با سرعت 4 مگ
 • ترافیک 30 گیگ بین الملل
 • ترافیک 60 گیگ داخلی
 • 3 ماهه
 • ADSL
 • 690,000 ريال
منصفانه 8 مگ 1200 گیگ 6 ماهه
 • با سرعت 8 مگ
 • ترافیک 600 گیگ بین الملل
 • ترافیک 600 گیگ داخلی
 • 6 ماهه
 • ADSL
 • 3,500,000 ريال
منصفانه 4 مگ 210 گیگ 6 ماهه
 • با سرعت 4 مگ
 • ترافیک 70 گیگ بین الملل
 • ترافیک 140 گیگ داخلی
 • 6 ماهه
 • ADSL
 • 1,320,000 ريال
منصفانه 8 مگ 2400 گیگ یکساله
 • با سرعت 8 مگ
 • ترافیک 1200 گیگ بین الملل
 • ترافیک 1200 گیگ داخلی
 • 12 ماهه
 • ADSL
 • 6,300,000 ريال
منصفانه 16 مگ 1600 گیگ 6 ماهه
 • با سرعت 16 مگ
 • ترافیک 800 گیگ بین الملل
 • ترافیک 800 گیگ داخلی
 • 6 ماهه
 • ADSL
 • 4,500,000 ريال
منصفانه 16 مگ 1000 گیگ 6 ماهه
 • با سرعت 16 مگ
 • ترافیک 800 گیگ بین الملل
 • ترافیک 200 گیگ داخلی
 • 6 ماهه
 • وای فای-مارشال
 • 4,500,000 ريال
بسته 30 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 30 گیگ
 •  
 • -
 • وای فای-مارشال
 • 550,000 ريال
بسته 30 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 30 گیگ
 •  
 • -
 • وای فای-مارشال
 • 550,000 ريال
سرویس 3 ماهه 30 گیگ مارشال
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 30 گیگ
 •  
 • 90روز
 • وای فای-مارشال
 • 720,000 ريال
سرویس 3 ماهه 30 گیگ
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 30 گیگ
 •  
 • 90روز
 • وای فای-مارشال
 • 720,000 ريال
سرویس یکساله 200 گیگ
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 200 گیگ
 •  
 • 365روز
 • وای فای-مارشال
 • 4,100,000 ريال
منصفانه 8 مگ 1200 گیگ 6 ماهه
 • با سرعت 8 مگ
 • ترافیک 600 گیگ بین الملل
 • ترافیک 600 گیگ داخلی
 • 6 ماهه
 • ADSL
 • 3,500,000 ريال
منصفانه 8 مگ 2400 گیگ یکساله
 • با سرعت 8 مگ
 • ترافیک 1200 گیگ بین الملل
 • ترافیک 1200 گیگ داخلی
 • 12 ماهه
 • ADSL
 • 6,300,000 ريال
بسته 50 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 50 گیگ
 •  
 • -
 • وای فای-مارشال
 • 900,000 ريال
بسته 50 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت بدون محدودیت
 • ترافیک 50 گیگ
 •  
 • -
 • وای فای-مارشال
 • 900,000 ريال
منصفانه 16 مگ 1600 گیگ 6 ماهه
 • با سرعت 16 مگ
 • ترافیک 800 گیگ بین الملل
 • ترافیک 800 گیگ داخلی
 • 6 ماهه
 • ADSL
 • 4,500,000 ريال
منصفانه 16 مگ 1000 گیگ 6 ماهه
 • با سرعت 16 مگ
 • ترافیک 800 گیگ بین الملل
 • ترافیک 200 گیگ داخلی
 • 6 ماهه
 • وای فای-مارشال
 • 4,500,000 ريال
 • SLA قرارداد ADSL مطابق مصوبه شماره 2 جلسه 177 مورخه 1392/08/12 به شرح زیر می باشد:
  • مقدار حداکثر مجاز (PLR) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر a برابر است با 3%.
  • مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر b برابر است با 150 میلی ثانیه.
  • میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR) برابر است با 72 ساعت.
 • در سرویس های ADSL منصفانه طبق دستور و مصوبه 266 سازمان تنظیم ،ترافیک داخل و خارج کشور تفکیک شده و با یک آستانه مصرف منصفانه به صورت ماهانه با سرعت های معین به مشترک ارائه می شود
  به عنوان مثال در سرویس با سرعت 16 مگابایت مشترک می تواند جمعا 150 گیگابایت ترافیک خارج کشور و یا 450 گیگابایت ترافیک داخل کشور در یک ماه استفاده نماید در صورت استفاده اشتراکی 150 گیگابایت خارجی به صورت خالص تضمین میگردد و مصرف داخلی ابتدا از 300 گیگابایت باقیمانده کسر شده و در صورت اتمام حجم داخلی ، مابقی از حجم خارجی کسر خواهد شد. بنابراین این شرکت در بین ارائه دهندگان اینترنت شفاف ترین و مقرون به صرفه ترین حالت را برای مشترکین خود در نظر گرفته است.
  سرعت های اعلام شده برای 95% زمان تضمین می شود و در 5% زمان ممکن است به 50% کاهش یابد. به صورت استثنا در صورت انتخاب سرعت 16 مگابیت حتما قبلا به صورت تلفنی از بابت امکان تحویل آن سرویس بر روی خط تلفن خودتان مطمئن شوید.
  در صورتی که مشترک، آستانه منصفانه ترافیک خارجی خود را به پایان برساند میتواند تا پایان دوره بدون قطعی اینترنت ولی با سرعت کمتر (مطابق مصوبه 266 با سرعت 128 Kb) استفاده نماید و یا اقدام به خرید تفکیک شده گیگ اضافی و یا تمدید سرویس نماید تا سرعت قبلی اعمال گردد. طبق دستور سازمان توصیه میشود از تاریخ 1396/09/10 مشترکین ADSL از این سرویس استفاده نمایند. مشترکین قبلی بسته های حجمی میتوانند تا پایان دوره و قرارداد خود از سرویس های قبلی استفاده نمایند. هر چند توصیه می شود هر چه سریعتر به این سرویس ها مهاجرت نمایند.
  در صورتی که میخواهید سریعا به سرویس های جدید منتقل شوید دکمه «رست حساب کاربری» را در هنگام تمدید فشار دهید تا سرویس های جدید برای شما نمایان شده و طبق دستورالعمل داخل سایت مراحل را تکمیل نمایید. دقت نمایید در رست حساب کاربری ، حجم و زمان باقیمانده از اکانت قبلی شما حذف خواهد شدو تغییرات به عنوان یک مشترک جدید اعمال خواهد شد.
 • برای حذف حجم مصرفی سرباری در سرویسهای حجمی، مطابق دستور سازمان تنظیم مقررات 5% به ترافیک شما اضافه می شود.
 • در سرویس های ADSL منصفانه در صورتی که آستانه گیگ شما تمام شود با ابلاغ به شما سرویس شما به سرعت 128 کیلوبیت تغییر پیدا خواهد کرد.
 • برای مشاهده لینک سایت های محاسبه شده به عنوان ترافیک داخلی اینجا را کلیک نمایید.
 • تعرفه ترافیک پیام رسان های داخلی شامل جیک و پیک، بیسفون پلاس، سروش، آی گپ، لنزور، بله ، گپ و ایتا به صورت یک سوم تعرفه ترافیک اعمال میگردد.
 • قرارداد مورد تایید سازمان تنظیم و شرایط اشتراک اینترنت

Explore Maxnet

×